BİGG Marmara Başlıyor!
1601- Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Program kapsamında TÜBİTAK BİGG Programı Erciyes Teknopark A.Ş. ve Marmara İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi(MİTTO) işbirliğinde gerçekleşecektir.

 

Amacımız TÜBİTAK’ın BİGG Programı’nın 200.000TL’lik hibe desteğine ulaşmanızı sağlamaktır. Bu destek, girişiminizin başlangıç sermayesini sağlayacak tek araç değildir. Alternatif fon mekanizmalarına ve potansiyel müşterilerinize ulaşmanıza da destek oluyoruz. Kısacası odaklanmış girişimcilerin hayallerini gerçekleştirmesinde yol arkadaşlığı yapıyoruz.
Kimler Başvurabilir?
  • Herhangi bir lisans programından 1 yıl içerisinde mezun olabilecek  öğrenciler,
  • Yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenciler,
  • Lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından en çok 10 yıl önce mezun olmuş kişiler,
  • Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşama desteği almamış kişiler,
  • Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almayan kişiler,
  • BİGG Marmara programına başvurabilirler.
  • Hizmetler çevrimiçi ortamdan sağlanacaktır. Türkiye’nin her yerinden başvurular kabul edilmektedir.
BİGG Marmara Programı
  • 2012 yılından itibaren faaliyet gösteren MİTTO, sahip olduğu bilgi ve deneyimlerin kullanılarak daha fazla girişimci adayının TÜBİTAK tarafından desteklenmesini sağlamak için Erciyes Teknopark A.Ş. yürütücülüğünde “Olgunlaştırma” ve “İyileştirme” aşamalarından oluşan BİGG Marmara programı kurgulanmıştır.
  • Olgunlaştırma” aşamasında adaylar BİGG programına özel hazırlanan eğitimleri alarak ve birebir yoğun mentor görüşmeleri yaparak iş fikirlerini teknolojik üstünlük ve ticarileşme potansiyeli açısından geliştirebileceklerdir.
  • İyileştirme” aşamasına geçildiğinde adaylara birebir destek vermek ve iş planlarını hazırlamak için “Lider Mentor” atamaları gerçekleştirilecektir. Bu süreç sonunda iş planları en ideal seviyeye çıkartılmış olacaktır.
Başvuru Toplama
Başvurular internet üzerinden toplanır.

Değerlendirme
Başvurular arasından teknoloji ve yenilik odaklı olan iş fikirleri seçilir.
Girişimcilik Kampı
Eğitimler ve mentor görüşmeleri ile iş fikirleri olgunlaştırılır.
İş Planı Hazırlama
İş planları hazırlanarak TÜBİTAK’a başvurular gerçekleştirilir.
İŞ FİKRİ ALANLARI

İleri İmalat ve Sanayi 4.0

Makine İmalat, Robotik, Otomasyon, IOT , Katmanlı/Hızlı Üretim, Endüstriyel Bilişim, Proses Teknolojileri, Malzeme/Kimya Teknolojileri vb.

İletişim ve Sayısallaşma

IOT, Ölçme-Test-Analiz, Elektronik Sistemler, İletişim, Eğitim, E-Sağlık, Büyük Veri, Sanal Gerçeklik, Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik, Oyun, Oyunlaştırma, Bulut Bilişim, Web Uygulamaları, Mobil Uygulamalar, Giyilebilir Teknolojiler, Ses/Görüntü/Metin İşleme vb.

Akıllı Ulaşım

Yol Güvenliği, Otonom/Elektrikli Araçlar, Tümleşik Ulaşım Servisleri, Temiz Ulaşım, Otomotiv vb.

Enerji ve Temiz Teknolojiler

Enerji, Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Atıktan Enerji, Akıllı Binalar, Akıllı Şehirler, İleri Malzeme ve Kimya, Enerji Depolama, Çevre vb.

Sağlık ve İyi Yaşam

İlaç, Tanı ve Analiz Kitleri, Biyomedikal/Malzeme, Gıda Güvenliği, E-Sağlık, Medikal cihazlar vb.

Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme

Su Verimliliği, Tohum, Akıllı ve Temiz Tarım, Fonksiyonel Gıda, Gıda Güvenilirliği, Su Ürünleri, Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı vb.

İŞ BİRLİKLERİ

MİTTO
Address
Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü
Dr. İbrahim Üzümcü Binası 1. Kat Kadıköy/İstanbul
0 216 777 16 57